Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek
Azzal, hogy Ön az ÁHF Lízing Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett emailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ÁHF Lízing Zrt. a következők szerint kezelje.

Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy email címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, az ÁHF Lízing Zrt. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat leányvállalatának vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni.

Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt az ÁHF Lízing Zrt. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése végett gyűjti és tárolja.

Az ÁHF Lízing Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Az ÁHF Lízing Zrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

Az ÁHF Lízing Zrt. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezel.