Panaszkezelés

Az ÁHF Lízing Zrt. a mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően fogadja és kezeli az ügyfelektől beérkezett panaszokat. Az Ügyfélnek lehetősége van a panaszt akár szóban, akár írásban bejelenteni.

Az ÁHF Lízing Zrt. fogadja az ügyfelek panaszait akár az MNB, mint Felügyelet által közzétett formanyomtatványon, akár egyéb formában az ügyfél által benyújtott írásbeli panaszt.

ÁHF Lízing Zrt. – Panaszkezelési szabályzata – Hatályos hatályos 2019. március 1-től

Panaszbejelentés űrlap – fogyasztói panasz szolgáltatókhoz

 

Az Ügyfélnek a Panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint – az alábbi nyomtatványok használata mellett – lehetősége van további fórumokhoz fordulni, melyek elérhetőségét a Panaszkezelési Szabályzat és az Ügyfélnek megküldött válaszlevél is tartalmazza.

Panaszbejelentés az MNB felé – fogyasztói kérelem az MNB-hez

Panaszbejelentés a PBT felé – fogyasztói kérelem

 

Hasznos információk a jogorvoslati eljárásokról és lehetőségekről:

Általános tájékoztató a PBT előtti eljárásokról : Pénzügyi Békéltető Testület – Hogyan kezdeményezheti az eljárást

Nyomtatványok a PBT előtti eljárásokhoz: Pénzügyi Békéltető Testület – Kérelem nyomtatványok

Nyomtatványok a bírósági nem peres eljárásokhoz: Pénzügyi Békéltető Testület – Bírósági, polgári peres és nemperes eljáráshoz szükséges nyomtatványok