Általános Hitel és Finanszírozási Zrt.
Nyitóoldal » Elszámolási és Forintosítási Információk

Elszámolási és Forintosítási Információk

ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy mivel pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. Törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, ezért az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában


Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy mivel a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. Törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, ezért az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Budapest, 2014. december 31.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ÁHF Lízing Pénzügyi Zrt., valamint az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezéseket szabályozó 2014. évi XL törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény.) rendelkezései szerint elszámolási kötelezettség terheli a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések, valamint a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében, amennyiben az azokkal kapcsolatos követelés nem évült el.

Erre való tekintettel az ÁHF Lízing Pénzügyi Zrt., valamint az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. a későbbiekben személyre szóló írásos tájékoztatást, valamint teljes körű elszámolást küld minden Ügyfele részére.

Budapest, 2015. június 12.

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a Magyar Nemzeti Banknak a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) rendelet 2. § (3) bekezdésben meghatározott módon, jelen közlemény közzététele útján teljesíti elszámolási kötelezettségét a Társaságunk, valamint Ügyfelei között létrejött, azon forint alapú, szabad felhasználású fogyasztói kölcsönszerződések esetében, amelyek szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűntek, mivel Társaságunk e kölcsönszerződések esetében egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem élt. A fentiekre tekintettel e kölcsönszerződések esetében elszámolás kiküldésére nem kerül sor.

Budapest, 2015. szeptember 30.

Letöltések

Hasznos információk az MNB oldaláról:

Fogyasztóvédelem
Háztartási költségvetés - számító program
Bíirósági polgári nem peres eljáráshoz szükséges nyomtatvanyok
Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)
Rendeletek állásfoglalások

Szabályzataink:

ÁHF Zrt. - Panaszkezelési szabályzata - Hatájos 2016. február 1.-től
ÁHF Lízing Zrt. - Panaszkezelési szabályzata - Hatájos 2015. január 26.-tól

Letölthető nyomtatványok:

Adatváltozás bejelentő nyomtatvány
Végtörlesztési kérelem
Elszamolási igény kérelem 2009.07.27 előtt megszűnt és követelés kezelő által kezelt tartozás fennállásakor
Elszamolási igény kérelem 2009.07.27 előtt megszűnt és még el nem évült tartozás fennállásakor
Elszámolási igénybejelentő a rögzített árfolyamon történt végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez
Fogyasztoi kerelem nyomtatvany Pénzügyi Békéltető Testület
Igény bejelentő A kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történt elszámoláshoz
Követeleskezelő igazolasa
Nyilatkozat elszamolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetesehez
Panasz bejelentő nyomtatvány elszámolással, forintosítással kapcsolatosan
151. Kérelem - Helyes elszámolás megállapítása tárgyában
152. Kérelem - Panaszeljárás lefolytatása tárgyában
153. Kérelem - Elszamolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában
11. számú melléklet_- Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez
Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történt érvényesítéséről


Jogszabályok:

2009. évi CLXII. törvény
2014. évi LXXVII. törvény
2014. évi XL. törvény
2014. évi XXXVIII. törvény
42/2014. MNB rendelet
54/2014. MNB rendelet
55/2014. MNB rendelet
58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet
3-2015 MNB rendelet és 58-2014. MNB rendelet módosítás
16-2015 (VI. 4.) MNB rendelet
Alkalmazott jogszabályok - Hirdetmény

Pénzügyi Békéltető Testület nyomtatványai:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyok
F1-fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem
F1-KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ F1 SZÁMÚ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
F2-fogyasztói kérelem - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem
F2-KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ F2 SZÁMÚ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
F3-fogyasztói kérelem - Kötelezettség fennállása
F3-KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ F3 SZÁMÚ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
F4-fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem
F4-KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ F4 SZÁMÚ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
F5-fogyasztói kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatkiv. helyzése iránti kérelem
F5-KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ F5 SZÁMÚ ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ
Nyomtatványminták MNB honlapon belüli elérhetősége:
https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany
https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet honlapja:
http://www.mnb.hu

Közzététel:
ÁHF Lízing Zrt. Közzététel 2015. május
ÁHF Lízing Zrt. Közzététel 2015. szeptember
ÁHF Lízing Zrt. Közzététel 2015. december
ÁHF Zrt. Közzététel 2015. május
ÁHF Zrt. Közzététel 2015. szeptember
ÁHF Zrt. Közzététel 2015. december

ÁHF Lexikon
ÁHF - Általános Hitel és Finanszírozási Zrt.
1113 Budapest, Harcos utca 4. // Telefon: 06 (1) 336-3500 // ahf@ahf.hu