Általános Hitel és Finanszírozási Zrt.
Nyitóoldal » Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Azzal, hogy Ön a ?HF Zrt. részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett emailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a ?HF Zrt. a következők szerint kezelje.

Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy email címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a ?HF Zrt. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat leányvállalatának vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni.

Ha Ön különleges adatot küld a részünkre, azt a ?HF Zrt. a tudomásszerzést követően haladéktalanul törli.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése végett gyűjti és tárolja.

A ?HF Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

?HF Zrt. kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli.

?HF Zrt. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezel.
ÁHF Lexikon
ÁHF - Általános Hitel és Finanszírozási Zrt.
1113 Budapest, Harcos utca 4. // Telefon: 06 (1) 336-3500 // ahf@ahf.hu